Når

18. mai

Hvor

Webinar

Webinar: Digital ledelse – slitasje eller endringskraft?

Hvordan utvikler du ditt digitale lederskap?

På tvers av bransjer og organisatoriske nivåer er norske ledere de siste ukene blitt heldigitale. Arbeidsplassen har så godt som gått i oppløsning som følge av at arbeidspulten er byttet ut med kjøkkenbordet, møterommet med PC-en og kantinen med eget kjøkken. Vi observerer at ledere på tross av stor usikkerhet og uvante arbeidsforhold likevel har opptrådd med stor integritet og fleksibilitet.

Samtidig vet vi at dette også er slitsomt og utfordrende for mange. Mens den innledende fasen var preget av løsningsorientering og dugnadsånd, er det nå mange som opplever at det er krevende å opprettholde motivasjon og opplevelse av fellesskap når krisen ikke lengre er like akutt – og det ekstraordinære er blir den nye hverdagen med uklar tidshorisont.

 

I dette webinaret vil AFF konsulentene Kristine Kjellsen og Erik Næss belyse og dele erfaringer med hvordan ledere på mange nivå har håndtert medvirkning, medarbeiderskap og involvering i en ekstraordinær situasjon. Fokus vil være på hvordan du som leder kan utvikle endringskraft i en krevende situasjon.

Tid: mandag 18. mai kl. 15.00–16.00
Sted: Webinar
Arrangementet er gratis
Påmeldingsfrist: 15. mai

Seniorkonsulent Kristine Brådland Kjellsen er utdannet psykolog og er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har over 10 års konsulenterfaring og ledererfaring fra et konsulentselskap som utvikler og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Kristine sin kjernekompetanse er forretningsrådgivning i spennet mellom strategi, menneske og endring.

Seniorkonsulent Erik Næss er utdannet psykolog. Han har mer enn 30 års konsulenterfaring og lang ledererfaring fra ulike roller i konsulentbransjen. Hans kjernekompetanse er system og virksomhetsforståelse, samt utvikling av prestasjonssterke team.