Når

13. mars

Hvor

Stavanger

Temamøte

Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

En rekke bransjer og virksomheter står ovenfor disruptiv innovasjon – endringer som vil endre spillereglene dramatisk. Hvordan kan etablerte virksomheter fornye seg og utvikle radikalt nye forretningsmuligheter samtidig som de opprettholder og videreutvikler eksisterende forretning? Disrupsjon endrer fundamentalt virksomhetens rammevilkår, og kan potensielt kannibalisere på eksisterende produkter og tjenester.

Tid:   Sted: Stavanger konserthus

Programmet er gratis

Monica Rydland ved NHH presenterer ulike organisatoriske løsninger som kan sikre radikal fornyelse samtidig som effektiv drift opprettholdes. Vi ser også nærmere på ulike ledernivå sin rolle i å sikre radikal fornyelse og effektiv drift. Hvordan tar ledere rollen som endringsagent i dette endringslandskapet?

Thora L. Haavik i AFF diskuterer ledelsesutfordringer knyttet til den tohendige tilnærmingen og illustrerer dilemmaer som oppstår når virksomheter ønsker å gjennomføre strategisk fornyelse gjennom disruptive endringer. Hvilken type ledelse er det behov for å lykkes i en slik prosess?

 

Program

13.30 Registrering, kaffe og enkel servering
14.00 Velkommen
14.10 Monica Rydland: Organisatoriske løsninger samtidig med effektiv drift
14.55 Pause
15.15 Thora L. Haavik: Ledelsesutfordringer og dilemmaer knyttet til disruptive endringer
15.55 Avslutning
16.00 Slutt