Når

25. september

Hvor

Oslo

Temamøte: Veien til topplederrollen – er den så forskjellig for kvinner og menn?

 

Debatten om den lave andelen kvinnelige ledere går kontinuerlig i media. Hvilke konkrete tiltak kan iverksettes for å gjøre noe med utfordringen? En av virksomhetene som har tatt en rekke grep er Storebrand, en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.

Selskapet var blant annet initiativtaker til programmet «FiftyFifty» for å øke oppmerksomheten om, og bidra til, et større mangfold i næringslivet. Det var direkte knyttet til FNs bærekraftsmål om likestilling. 12 store ansvarlige virksomheter ble invitert inn i et felles initiativ for å rette søkelyset mot at kjønnsbalansen i verden også bør gjenspeiles i lederstillinger i næringslivet.

Tove Selnes har nettopp tatt steget inn i konsernledelsen i Storebrand. Hun deler erfaringer fra eget lederliv og presenterer sammen med Beate Karlsen (AFF) eksempler på tiltak som fremmer kjønnsbalanse.

Tid: Onsdag 25. september kl. 14.00–16.00
Sted: AFF, Drammensveien 44, Oslo

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.
Påmeldingsfrist: 23. september

Tove Selnes er en erfaren HR-leder og advokat som arbeider med ledelse og organisasjon i teknologi- og finansbransjen. Hun har bred erfaring med å bygge selskaper i sterk vekst gjennom å implementere læring og endre organisasjonskultur. Tove Selnes hadde ledende stillinger i Opera Software, Eltel Networks og Avinor. Hun begynte i Storebrand i 2015, og kom inn i konsernledelsen i 2019. Hun har bred styreerfaring og er i dag styreleder i HR Norge og styremedlem i Skagen og SPP fonder AB.

Beate Karlsen er direktør for utvikling i AFF. Hun har doktorgrad fra UiO, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK). Beate Karlsen har vært programdirektør for Solstrandprogrammet i 8 år og hun var ansvarlig for design og gjennomføring av programmet «FiftyFifty».