Når

04. desember

Hvor

Oslo

Temamøte – Telenor på digitaliseringsens spydspiss

De fleste virksomheter er sterkt påvirket av digitalisering og fremtidens krav. Telenor ble truffet av dette lenge før de fleste andre hadde begynt å tenke på det

På årets siste temamøte vil Frank Elter og Cristina Rynning fra Telenor dele hvilke strategiske utfordringer Telenor har stått i, som de har måttet løse gjennom å bygge en læringskultur og holde sylskarpt fokus på kompetansebygging.

I tillegg vil Elisabeth Østrem fra AFF ta oss inn i forskningens verden for å gi oss den ferskeste kunnskapen om lederskap og læringskultur.

 

Tre innlegg vil gi deg ny innsikt:

Frank Elter, Vice President, Head of Strategy Research, i Telenor Research vil snakke om hvordan digitalisering traff Telenor, og hvilke utfordringer dette har gitt og gir.

Cristina Rynning, VP Expert Education, vil presentere hvordan Telenor skaper en lærende organisasjon gjennom å jobbe kontinuerlig med å utvikle læringskultur. «40-hour Challenge» er et kompetansebyggende virkemiddel i dette arbeidet. Det fokuserer også på å endre arbeidsprosesser fra å søke å stadig prestere bedre til å lede muligheter i et uforutsigbart landskap.

Elisabeth Østrem, seniorkonsulent i AFF, vil snakke om hva forskning sier om tilnærminger til lederskap, og ledelsens effekt på læringskulturen. Hva er det som fremmer og hemmer det å lære fort, og eksperimentere med ny kompetanse?

Praktisk informasjon

Sted: AFFs lokaler i Drammensveien 44

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.
Det er begrenset antall plasser – først til mølla!

Påmeldingsfrist: 28. november

Tirsdag 4. desember kl. 14:00–16:00