Når

05. desember

Hvor

Bergen

Temamøte: Hvordan lykkes med innovasjon?

Velkommen til et temamøte hvor vi tar for oss tre perspektiver: Organisering, ledelse og metodikk.

Gjennom korte innlegg vil du få innblikk i tre ulike perspektiver for å skape gode forutsetninger for innovasjon. Mellom hvert innlegg vil vi involvere deltakerne i salen gjennom dialog.

Innovasjonsledelse

Samkonkurranse gir større grad av innovasjon. Hvordan utvikle og opprettholde tillit når man både samarbeider og konkurrerer?

Synnøve Nesse er utdannet psykolog og har en doktorgrad innen strategi og ledelse. I tillegg til å være AFF konsulent er hun forsker på SNF ved NHH der hun forsker på krise-, endrings og innovasjonsledelse.

 

Tid: torsdag 5. desember kl. 08.00–10.00
Sted: NHH, Aud A

Arrangementet er gratis, og det blir enkel frokostservering fra kl. 08:00. Faglige innlegg starter kl. 08:30

Påmeldingsfrist: 4. desember kl. 12:00

 

Innovasjon og person

Hvordan håndterer ledergruppens medlemmer presset mot å konkludere, beslutte og ha et svar. Hvordan påvirker dette innovasjon og kreativitet i ledergrupper?

Morten Eikeland har mastergrad i organisasjonspsykologi og er fagansvarlig for AFF Samspill & Ledelse. Han arbeider mye med individuelle forskjeller i ledergrupper og ledernes evne til nysgjerrighet, aktiv åpenhet og hvordan det påvirker dynamikken i ledergruppen.

Innovasjonsmetodikk

Google Design Sprint er en ekstremt effektiv og energiskapende måte å jobbe med komplekse problemer på. Metodikken avklarer tidlig om konseptet eller idéen er verdt å bruke mer energi på, og hva som bør forbedres eller endres for å møte brukerens behov på en best mulig måte.

AFF konsulent Kristine Kjellsen er psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har bred erfaring med sprint metodikk og vil dele både erfaringer og noen konkrete verktøy.