Når

26. februar

Hvor

Oslo

Temamøte

Digital endringsledelse – ord uten innhold eller en realitet?

Det teknologiske skiftet som mange bransjer er inne i fører til at gamle og nye forretningsmodeller eksisterer på samme tid

På årets første temamøte vil Nils Ola Bark, leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Atea og Nicolai Høge, teknologidirektør i FINN.no, snakke om hvordan organisasjonene arbeider med verdier, kultur og utøvelse av ledelse når fremtiden krever transformasjon av en allerede suksessrik forretningsmodell.

Tid:   Sted: Drammensveien 44

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering. Det er begrenset antall plasser – først til mølla!

Nicolai Høge er teknologidirektør i FINN.no. Han sitter i ledergruppen til FINN, og leder en inhouse utviklingsavdeling med 170 utviklere.
FINN har på mange måter ikke blitt truffet av det teknologiske skiftet på samme måte som andre. Fordi de startet som et heldigitalt selskap kjenner de godt på en virkelighet der nye og gamle businessmodeller eksisterer på samme tid. Nicolai syntes det er en utfordring å stadig innovere og snu seg raskt nok i et krevende marked, samtidig som man skal anerkjenne den enorme innsatsen som er lagt ned for å få dem dit de er i dag. Han vil blant annet dele hvordan de har lykkes gjennom å bruke kjerneverdier som har vært med siden starten i FINN, og har bygget en sterk kultur som tar endringer på strak arm.

Nils Ola Bark, leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Atea, har arbeidet lenge med digitalisering og endringsledelse. Han har drevet digitalbyrået Isobar, vært med i oppstartsteamet i Finn, og var med å starte Schibsted Classified Media. Nils Ola vil snakke om hvordan næringslivet kan få til sunn drift, vekst og transformasjon i et samfunn og marked i kraftig endring.

Morten Eikeland vil fasilitere dialogen med Nils Ola Bark og Nicolai Høge. Morten er seniorkonsulent og fagansvarlig for AFF Samspill & Ledelse. Han har bred erfaring med verdier, kultur og utøvelse av endringsledelse i praksis.