Når

28. april

Hvor

Webinar

Kortprogram i kriseledelse

To dager – fire moduler –2 x 2 timer daglig
«Break-out-sessions» i mindre fasiliterte team
Mål: Lære, erfare, iverksette

 

Modul 1 – Ulike kriser og mental forberedelse

De fleste kriser inneholder flere enn en type krise. De rammer ofte både liv og helse, bemanning og drift, samt utvikling. De ulike krisetypene har ulike dynamikker – noen ganger oppstår disse dynamikkene ujevnt og uforutsigbart. Denne modulen går gjennom ulike typer kriser og dens konsekvenser, og hvilke mentale og praktiske forberedelser som må gjøres for å håndtere disse ulikhetene effektivt.

Modul 2 – Mobilisering av kriseledelsesteam

Hvordan får man et kriseledelsesteam som ikke har jobbet sammen før krisen til å fungere effektivt fra start? I denne modulen går vi gjennom hvordan ledere og team raskt kan etableres under kriser. Vi belyser hvem som bør være med, hvordan de bør jobbe sammen og hvordan de kan bygge tillit og psykologisk trygghet for å levere høy kvalitet, umiddelbart og effektivt.

Modul 3 – Samhandling og ledelse på tvers

Det er få situasjoner som krever så omfattende samhandling som kriser. Det fordrer større ledertetthet – flere ledere og kortere vei mellom nivåer enn ellers. Dette gir raskere og mer presis samhandling. I denne modulen går vi gjennom utfordringer og muligheter, og ulike måter å tilrettelegge for effektiv flernivåledelse på.

Modul 4 – Krisekommunikasjon

Kriser krever kommunikasjon utover det vanlige både eksternt overfor en rekke stakeholdere og interessenter, samt internt ovenfor medarbeidere. Hvordan man kommuniserer påvirker virksomhetens omdømme umiddelbart og i lang tid etter en krise. Denne modulen gir metoder og verktøy for å formidle budskap på rett måte til rett tid på riktig kommunikasjonsplattform, vurdere en ansvars- og responsstrategi og ta valg knyttet til eksponering av toppledere og andre nøkkelpersoner.

 

Tid: 28. – 29. april

Pris: kortprogram: 8.500,-

Påmeldingsfrist: 27. april

Arrangementet gjennomføres som webinar