Når

31. august

Hvor

Oslo

Google Design Sprint verksted

Google Design Sprint er en velprøvd metodikk for å løse problemer gjennom å designe, prototype og teste ideer sammen med brukere og kunder

En Google Design Sprint er en ekstremt effektiv og energiskapende måte å jobbe med komplekse problemer på. Du finner tidlig ut om en idé er verdt å bruke energi på, og hva som bør forbedres eller endres for å møte brukerens behov på en best mulig måte.

Metoden fungerer veldig godt for å komme raskt i gang med organisasjonsutvikling, endringsprosesser og innovasjon. Det er et verktøy for å utvikle en hypotese og teste den raskt som mulig, med så lave kostnader som mulig, i et så reelt miljø som mulig.

Verkstedet består av en kombinasjon av teori og faktisk gjennomføring av øvelsene på et case. I tillegg får du hjelp til refleksjon rundt metoden og tips til fasilitering.

Når du har gjennomført kurset vet du hvordan og hvorfor prosessen fungerer, du har prøvd ut de ulike aktivitetene, og du er klar til å gjennomføre en Design Sprint!

Verkstedet blir gjennomført av Kristine Kjellsen. Hun er psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Kristine har bred erfaring med sprint metodikk.

Tid: 31. august og 1. september

Sted: AFF/NHH, Drammensveien 44

Pris: kr. 18.500,- som inkluderer en oppfølgingssamtale.
Flere deltakere fra samme firma kan delta, pris pr. deltaker fra deltaker nr. 2 er kr. 12.500,-.

Påmeldingsfrist: 20. august