Når

07. november

Hvor

Oslo

F:LOK

Er du interessert i å lære gjennom erfaringer for å skape utvikling og transformasjon i din egen rolle og organisasjon?

 

Vi bygger på ideen om å lære gjennom erfaring

Her finner du ingen PowerPoint-presentasjon, forelesning eller litteraturgjennomgang. Sammen skaper vi et rom for å utforske kreativitet, individuelt og i samspill med andre. Kreativitet, lederskap, endring og organisering forutsetter friksjon – det utvikles og vokser i friksjon, forhandles og transformeres i friksjon. Gjennom grupperelasjonskonferansen skaper vi læring gjennom individuell og kollektiv opplevelse.

Hva er relasjonen mellom friksjon, lederskap, organisasjon og kreativitet? Vi fungerer sammen i friksjon. Den kan være fysisk eller mental, den kan være frivillig eller ufrivillig. Den kan innebære frustrasjon, men gir også muligheter. Lar vi oss påvirke av hverandre, kan noe endres. Noe nytt skapes i møte med den Andre – hva betyr det?

Det autentiske møtet innebærer endring. Endring forutsetter kreativitet. Lederskap, kontekst og medarbeiderskap er hverandres forutsetning. Hvordan organiserer vi oss for å løse hovedoppgaven i dette spenningsfeltet?

F:LOK gir mulighet for å utforske ulike roller, transformere dem og lære av dem. Grupperelasjonskonferansen settes opp som en midlertidig lærende organisasjon som gir mulighet til å lære, eksperimentere og transformere våre roller og våre organisasjoner i en velvillig innstilt kontekst.

Hvem

F:LOK henvender seg til alle som er interessert av å lære gjennom erfaringer; som vil skape utvikling og transformasjon i sin egen rolle og i sin organisasjon.

Målgruppen er ledere, mellomledere fra alle sektorer, men også for fagspesialister som arbeider med utvikling. Det kreves ingen tidligere erfaring for å delta i denne konferansen.

Kontakt