Når

13. juni

Hvor

Oslo

Alumnisamling Solstrandprogrammet og Solstrandprogrammet Accelerate

Invitasjon kommer direkte til deltakere.