Når

13. februar

Hvor

Oslo

AFF/NHH endringsverksted

Er du rigget for endring?

Som leder i dag står du oppe i en rekke endringsprosjekter. Kostnader må kuttes samtidig som markedet stiller krav om nytenkning og innovasjon. Raske endringer i marked og teknologi betyr at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre endringer. Dette krever at du mestrer rollen som endringsagent. AFF og NHH tilbyr endringsverksteder der du kan utvikle deg som endringsleder. Vi gir deg verktøy og mulighet til å arbeide aktivt med endringsprosjekter i egen organisasjon.

Vi anbefaler at du deltar sammen med en kollega som du arbeider sammen med om ditt endringsprosjekt, på denne måten kan du lettere overføre læringen til arbeidet i egen organisasjon.

 

Innhold

De tre endringsverkstedene på totalt 2,5 dager blir gjennomført som en vekselvirkning mellom teoretiske innlegg, erfaringsutveksling og aktivt arbeid med ditt prosjekt.

I tillegg til endringsverkstedene vil det være et eget veiledningsmøte angående ditt prosjekt og du vil motta boken «Endringskapasitet» av professor Christine Meyer og professor Inger Stensaker. Inger Stensaker bidrar på workshop 2.

 

Endringsverksted 1 (1 dag) 13. februar:

Hvordan blir du den beste endringsleder for ditt prosjekt?

  • Hvilken type endring er du er ansvarlig for, og hva betyr det for din rolle som endringsleder
  • Verktøy for å lede endring når alt er i bevegelse
  • Hva er dine personlige styrker i forhold til å jobbe med endringsprosjekter?
  • Hvordan kan du få med på laget de som tenker annerledes om endring enn deg?

Endringsverksted 2 (1 dag) 25. mars:

Hva skal du ta høyde for i organisasjonen for å lykkes?

  • Hva betyr organisasjonens kultur og identitet for ditt endringsprosjekt, og omvendt?
  • Hvordan kan du bidra til å utvikle endringskapasitet i organisasjonen?
  • Hvem er de viktigste interessentene til ditt endringsprosjekt, og hvilken makt har de?
  • Hvordan kan du involvere interessentene på en god måte?

 

Endringsverksted 3 (1/2 dag) 22. april:

Hvordan kan du skape engasjement rundt ditt endringsprosjekt?

  • Hvordan gjennomføre gode endringsdialoger med de som er berørt av endringsprosjektet?
  • Planlegging av det videre forløpet for ditt endringsprosjekt

 

Faglig ansvarlige

Inger Stensaker
Professor i strategisk endring NHH, Dr Oecon/PhD NHH

Thora Lou Haavik
Seniorkonsulent AFF, MSc i organisatorisk endring fra HEC Paris og Oxford University

 

Praktisk informasjon:

Endringsverkstedene gjennomføres i AFF og NHH sine lokaler i Drammensveien 44 i Oslo.

Pris: kr. 17.500 per deltaker (kollegaer kan delta for kr. 10.000) for tre endringsverksted, veiledning og bok.

Det er begrenset antall plasser.

Første samlingsdag: 13. februar

Andre samlingsdag: 25. mars

Tredje samlingsdag: 22. april

Kontakt