Når

10. oktober

Hvor

Oslo

Innovasjonsverksted

Vil du lykkes med endring og innovasjon?

Forskning viser at vi motarbeider oss selv når vi skal være innovative. Vi bestemmer oss for løsning lenge før vi vet hva problemet egentlig handler om. Deretter forklarer vi, ofte med vår egen ekspertise, hvorfor vi har «rett».

Trenger du en enkel og praktisk tilnærming til innovasjon?

Stig Wigestrand – en av AFFs spesialister innen dette feltet, har utviklet en enkel modell, kalt BLT.

BLT er et tankesett, et utgangspunkt for å unngå å havne i «ekspertise-fellen».

 

Innhold

Du får en praktisk innsikt i kompleksiteten i endrings- og innovasjonsprosesser, og hvorfor forenkling gir effekt. Videre får du praktisk kompetanse i bruk av BLT-modellen, som et utgangspunkt for å lykkes med endrings- og innovasjonsprosesser.

Dag 1 (onsdag 10. oktober) 09:00 – 15:00

  • Kort introduksjon og drøfting av BLT modellen
  • Hvorfor er en enkel og systematisk tilnærming til innovasjon så viktig? Og hvordan kan du ta i bruk modellen i egen organisasajon?
  • Når, og hvorfor blir ekspertise hemmende? Hva skjer, og hva blir konsekvensene? Når bør ekspertisen utfordres, og av hvem?
  • Identifisere et prosjekt i egen organisasjon hvor BLT-tilnærmingen kan benyttes.
  • Jobbe med eget innovasjonsprosjekt i mellomperiode.

Dag 2 (onsdag 21. november) 09:00 – 12:00

  • Analyse og drøfting av erfaringer.
  • Hvilke læringspunkter har vi med oss?
  • Hva gir det oss, helt konkret, i videre prosesser?
  • Hva med dine medarbeidere? Ble ekspertene utfordret? Hva skjedde, og hva lærte vi?
  • Hvor går veien videre?

 

 

 

Praktisk informasjon

Endringsverkstedene gjennomføres i AFF og NHH sine lokaler i Drammensveien 44 i Oslo.

Pris: NOK 9.000 per deltaker (kollega kan delta for NOK 6.500) for 1,5 dagers verksted, lunsj og bok.

Det vil være mulig å få veiledning i mellomperioden etter avtale med gjeldende timesats.

Det er begrenset antall plasser.

Første samlingsdag: 10. oktober

Andre samlingsdag: 21. oktober

 

Påmelding

Kontakt