Når

02. juni

Hvor

Oslo

AFF FiftyFifty

Et program med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 5 for å få flere kvinner til topps i næringslivet.

Det er avgjørende å starte med mer bevisst rekruttering av kvinner til lavere lederposisjoner i virksomhetene. Kvinner må motiveres til å ønske, ville og tørre å påta seg lederansvar. FiftyFifty programmet skal bidra til dette.

Vi er stolt over at Hereminia Ibarra kommer til Oslo og bidrar på samling 2.

For informasjon om programmet se vår brosjyre her:

Last ned brosjyre

Programmet er for virksomheter som:

  • ønsker å definere konkrete, målbare tiltak for bedre kjønnsfordeling i lederroller, og vil forplikte dere til å gjennomføre disse tiltakene.
  • vil lytte og lære til andres erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer.
  • vil dele og bidra til samfunnsoppdraget om økt oppmerksomhet og konkrete tiltak også utenfor egen virksomhet.