Søknadsskjema Læringsalliansen – AFF Mentorprogram

Søknadsskjema Læringsalliansen – AFF Mentorprogram

Løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris: 48 000,– per deltaker, eks. reise og opphold

Datoer for 2021

25. mai 2021 Mentor Master Class – digital (kun mentorer)

26. mai 2021 Oppstartssamling – digital

27.-28. september 2021 Ankersamling – Thon Hotell Opera

3. desember 2021 Digital samling

11. mars 2022 Avslutningssamling Thon Hotell Opera

Møtepunkter mentor og adept hver 3.-4. uke avtales direkte i parene.

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Mål og motivasjon

4. Hvor hørte du om oss?


5. Påmeldingen er bindende

Ved frafall fra og med to dager etter dato for påmelding må hele kursavgiften betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker dersom dette er avtalt, senest én måned før første samling. Det tas forbehold om prisendring dersom det innføres moms på de tjenester som inngår i kursavgiften.

6. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Jeg forplikter meg til å være tilstede på samtlige dager av opplegget. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF."

Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt.
Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare min søknad i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.