Læringsalliansen – AFF Mentorprogram

For deg som har behov for en erfaren samtalepartner som kan hjelpe deg i din videre utvikling

Som deltaker i Læringsalliansen får du  skreddersydd personlig utvikling tilpasset dine behov og din situasjon gjennom et helt år. Programmet tilbyr mangfoldige læringsarenaer: 10-12 individuelle samtaler med mentor, fokusgrupper med andre som deler dine interesser, faglige inspirasjonsdrypp, omvendt mentoring, fysiske samlinger og digital oppfølging

Mentorene håndplukkes til akkurat deg fra vårt store nettverk av kompetente ledere på tvers av bransjer. Våre erfarne konsulenter støtter opp om en nær og utviklende relasjon mellom mentor og adept. Programmet benytter internasjonale mentoringstandarder.

Hvorfor

Organisasjoner velger Læringsalliansen – AFF Mentorprogram for å utvikle talentfulle ledere og nøkkelpersonell som har behov for  et intensivt og individtilpasset utviklingsløp.

Stiller du som mentor får du opplæring i kommunikasjonsferdigheter og mulighet til å dele egne erfaringer og bygge ny kompetanse i et inspirerende ledernettverk. Samtidig gir du noe tilbake til samfunnet ved å støtte og utfordre en adept.

For hvem

Læringsalliansen er for deg som ønsker en utviklingsprosess som er skreddersydd til akkurat dine behov. Vi finner en kompetent og uavhengig mentor tilpasset ditt nivå i organisasjonen, din bakgrunn og erfaring. Du må ha et dypt engasjement for å utvikle deg videre og være villig til å eksperimentere i rollen og i programmet med de verktøy du får.

 Eksempler på roller som vil kunne ha utbytte av programmet er

  • Toppledere
  • Mellomledere
  • Ny som leder
  • Gründere
  • Spesialister
  • Talenter
  • Prosjektledere

Hva som venter deg

Det er i mentor-adeptsamtalene hoveddelen av læringen vil foregå i programmet. Derfor sørger vi for en optimal match mellom mentor og adept gjennom matching- og pulssamtaler med alle deltakere fra start til slutt. Vårt utstrakte nettverk er en suksessfaktor for å få verdiskapende relasjoner mellom mentor og adept.

Samlingene gir parene trening i oppmerksom kommunikasjon og inspirasjon for å bygge en tillitsfull og produktiv relasjon. Fire fellessamlinger bidrar til å skape gode mentoringmøter. På oppstartssamlingen jobber vi med å bli godt kjent, og bygger en felles forståelse av mentoring. I underveissamlingene drar vi nytte av hverandres erfaringer og gir ytterligere impulser for et godt samarbeid. På avslutningssamlingen jobber vi med å lukke denne fasen av samarbeidet, samtidig som vi styrker nettverket og legger til rette for videre kontakt.

Mentor Masterclass er en arena for viktig mentortrening dagen før oppstartssamlingen, og adeptene møtes også alene i tilknytning til oppstartssamlingen. Samlingene varer en dag og finner sted i Oslo.

Tilleggsvalg til deltagerne gir mulighet for fordypning og et personalisert forløp. Dette kan gjøre det mer spennende for erfarne mentorer å bygge på kompetansen. Tilvalg kan være for eksempel en 360-evaluering, en personlighetskartlegging eller støtte til egen ledergruppe.

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår i våre lokaler i Drammensveien 44 i Oslo.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Søknadsfrist 15 oktober.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 67.500,- eks. reise og evt. opphold.

Datoer for 2024

Torsdag 4. januar 2024 – Mentor Master Class (kl 12-17 bare mentorer)
Fredag 5. januar 2024 – Oppstartssamling (kl 9-16 adepter og 11-16 mentorer)
Onsdag 3. april 2024 – Underveissamling I (adepter og mentorer)
Onsdag 28. august 2024 – Underveissamling II (adepter og mentorer)
Onsdag 4. desember 2024 – Avslutningssamling med middag

Møtepunkter mentor og adept hver 3.-4. uke avtales direkte i parene.

Kontakt