Læringsalliansen – AFF Mentorprogram

For deg som har behov for en erfaren samtalepartner som kan hjelpe deg i din videre utvikling

I Læringsalliansen – AFF Mentorprogram får du som adept (den som mottar mentoring) rask personlig utvikling tilpasset dine behov og din situasjon. Programmet tilbyr mangfoldige læringsarenaer – fokusgrupper med andre som deler dine interesser, hjelpsomme inspirasjonsdrypp, omvendt mentoring, fysiske samlinger og digital oppfølging.

Mentorene håndplukkes til akkurat deg fra vårt store nettverk av kompetente ledere på tvers av bransjer. Våre erfarne konsulenter støtter opp om en nær og utviklende relasjon mellom mentor og adept. Programmet benytter internasjonale mentoringstandarder.

Hvorfor

Organisasjoner velger Læringsalliansen – AFF Mentorprogram for å utvikle talentfulle ledere og nøkkelpersonell som har behov for  et intensivt og individtilpasset utviklingsløp.

Du som mentor får mulighet til å dele egne erfaringer og bygge ny kompetanse i et inspirerende ledernettverk. Samtidig gir du noe tilbake til samfunnet ved å støtte og utfordre en adept.

For hvem

Læringsalliansen – AFF Mentorprogram er for deg som ønsker en utviklingsprosess som er skreddersydd til akkurat dine behov. Vi finner en kompetent og uavhengig mentor tilpasset ditt nivå i organisasjonen, din bakgrunn og erfaring. Du må ha et dypt engasjement for å utvikle deg videre og være villig til å eksperimentere i rollen og i programmet med de verktøy du får.

 Eksempler på roller som vil kunne ha utbytte av programmet er

  • Toppledere
  • Mellomledere
  • Ny som leder
  • Gründere
  • Spesialister
  • Talenter
  • Prosjektledere

Hva som venter deg

Det er i mentor-adeptsamtalene hoveddelen av læringen vil foregå i programmet. Derfor sørger vi for en optimal match mellom mentor og adept gjennom matching- og pulssamtaler med alle deltakere fra start og undervegs. Vårt utstrakte nettverk er en suksessfaktor for å få verdiskapende relasjoner mellom mentor og adept.

Samlingene gir parene trening på oppmerksom kommunikasjon og inspirasjon for å bygge en tillitsfull og produktiv relasjon. Tre kull-samlinger og en virtuell gruppesamling bidrar til å skape gode mentoringmøter. På oppstartssamlingen jobber vi med å bli godt kjent, og bygger en felles forståelse av mentoring. I den virtuelle samlingen og ankersamlingen drar vi nytte av hverandres erfaringer og gir ytterligere impulser for et godt samarbeid. På avslutningssamlingen jobber vi med å lukke denne fasen av samarbeidet, samtidig som vi styrker nettverket og legger til rette for videre kontakt. Mentor Masterclass er en arena for viktig mentortrening kvelden før kick-off, og adeptene møtes også alene i tilknytning til ankersamlingen. Samlinger varer en dag og finner sted i Oslo

Tilleggsvalg til deltagerne gir mulighet for fordypning og et personalisert forløp. Dette kan gjøre det mer spennende for erfarne mentorer å bygge på kompetansen. Tilvalg kan være for eksempel en 360-evaluering, en personlighetskartlegging eller støtte til egen ledergruppe.

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår i Oslo.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 48.000,- eks. reise og evt. opphold.

Datoer for 2021

25. mai 2021 Mentor Master Class – digital (kun mentorer)

26. mai 2021 Oppstartssamling – digital

27.-28. september 2021 Ankersamling – Thon Hotell Opera

3. desember 2021 Digital samling

11. mars 2022 Avslutningssamling Thon Hotell Opera

Møtepunkter mentor og adept hver 3.-4. uke avtales direkte i parene.

Kontakt