Hans Morten Skivik

Programdirektør Solstrandprogrammet, Oslo

Hans Morten er cand.polit. i pedagogikk og er utdannet psykoterapeut. Foruten dette har han masterutdanning innen både kompleksitet, konflikthåndtering og forhandling. Han har 20 års konsulenterfaring og over 5 års ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. De siste årene har han gitt ut flere bøken innen relevante fagområder. Hans Mortens kjernekompetanse er konfliktforebygging og –håndtering samt endringsledelse. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og rådgivning av ledere på høyt nivå. Han er også en etterspurt foredragsholder. De som samarbeider med Hans Morten setter pris på hans faglig funderte tilnærming med et humoristisk tilsnitt. Som fasilitator går han tett på, tør å utfordre samtidig som han ivaretar den enkeltes integritet. ​